Vuoden 2012 smialkisan säännöt

Keskustelu huoneessa 'Smialit', aloittanut Isilmírë, 15.02.2012.

Keskustelun status:
Keskustelu on suljettu.
 1. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Mikä on smial?

  Smial on Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n itsenäinen alaosasto. Smialtoiminnan tarkoitus on koota yhteen Tolkien-harrastajia yhteisen tekemisen ja ajanvieton merkeissä. Smialin saa perustaa kuka tahansa seuran jäsen minne tahansa, vaikka virtuaaliympäristöön. Jäseniä smialissa pitää olla vähintään kaksi. Viisihenkisissä tai sitä pienemmissä smialeissa ainakin yhden jäsenen on kuuluttava Tolkien-seuraan, suuremmissa smialeissa vähintään viidesosan jäsenistä.


  Mikä on smialkisa?

  Smialkisa on smialeiden välinen leikkimielinen kilpailu siitä, mikä smial toimii aktiivisimmin. Sen tarkoitus on paitsi kannustaa smialeita toimintaan myös innostaa niitä pitämään yhteyttä seuraan päin. Näin mahdollistetaan smialeihin kuulumattomillekin tiedonsaanti siitä, mitä kaikkea smialeissa tehdään ja mistä ehkä löytyisi avoin smial sellaisen jäsenyyttä kaipaavalle.
  Smialkisa kestää kalenterivuoden ajan. Kisan palkintona on perinteisesti ollut lahjakortti johonkin pelikauppaan. Voittaja julistetaan ja palkinto luovutetaan seuran vuosijuhlassa.


  Miten kisaan osallistutaan?

  Kisaan osallistumiseksi smialin pitää olla ilmoittanut olemassaolostaan smialvastaavalle, joka tarvitsee myös smialin yhteystiedot ja tiedon smialin jäsenmäärästä. Osallistuva smial raportoi tämän jälkeen toiminnastaan sopivaksi katsomaansa tahtiin smialvastaavalle, joka antaa kullekin smialille pisteitä toiminnan määrän ja laadun perusteella.

  Kolmen kuukauden tauko raportoinnissa aiheuttaa pisteiden nollaantumisen. Samoin kolmea kuukautta vanhempia tapahtumia ei pisteytetä. Kannattaa siis raportoida vähintään neljännesvuosittain.

  Jos smialissa on mukana vain harvakseltaan toimintaan osallistuvia jäseniä, kannattaa kisaan lähtiessä harkita heidän ilmoittamistaan passiivijäseniksi. Pisteytykseen vaikuttaa nimittäin myös se, kuinka moni smialin jäsenistä on aktiivijäsen, jonka paikallaolo smialin kokoontumisissa otetaan huomioon pisteitä laskiessa, ja ketkä taas ovat passiivijäseniä, joilta pisteytetään vain yksi smialin itse pisteytettäväksi valitsema aikaansaannos vuodessa.

  Kisaan osallistuessa on myös suotavaa ilmoittaa, mikäli joku smialin jäsen kuuluu myös toiseen kisaavaan smialiin. Näiltä jäseniltä tarvitaan tieto siitä, mikä smial on heidän ensisijainen smialinsa, ts. minkä smialin pistesaldoa heidän henkilökohtaiset urotekonsa - kuten materiaalin tuottaminen seuralle - kartuttavat.  Pisteytys


  1. Raportointi

  Kirjallisesta raportista 3 p./ viikko, suullisesta raportista 1 p./ viikko.

  Raportoida saa useamminkin, mutta silloin raportista itsestään ei saa pisteitä. Julkinen raportoiminen tällä foorumilla tuo yhden lisäpisteen/ raportti/ viikko. Erityisestä vaivannäöstä raportin laadinnassa voi saada bonuspisteitä, ja joskus muinoin on käynyt niinkin, että smial on saanut miinuspisteen erityisen pahanhajuisesta raportista. Aikavälillä 26.12. – 2.1. suullinen raportti pisteytetään poikkeuksellisesti samoin kuin kirjallinen raportti.


  2. Kokoontuminen

  Alkaen 5 p. / kokoontuminen/ viikko.
  Kokoontumisen on kestettävä vähintään puoli tuntia ja paikalla pitää olla vähintään puolet aktiivijäsenistä tai yli kahdeksanhenkisen smialin tapauksessa vähintään neljä aktiivijäsentä. Virtuaalikokoontumisesta puhelin- tai tietoverkon välityksellä saa puolet fyysisen kokoontumisen pistemäärästä. Smialvastaavalle raportoidaan ainakin kokoontumisen päivämäärä, alkamis- ja päättymisaika sekä osanottajat.

  Lopullinen pistemäärä riippuu smialin aktiivijäsenmäärästä ja siitä, kuinka moni aktiivi on paikalla. Pisteytys määräytyy tämän linkin takaa löytyvän taulukon mukaan (en saanut sitä kauniisti siirrettyä foorumille).


  3. Harrastuspiiri

  Jonkin harrastuspiirin kuten luku-, käsityö-, kirjansidonta- tai haarniskanrakentelupiirin kokoontuminen on poikkeus yleisestä kokoontumissäännöstä siltä osin, että suurten smialien kohdalla vähimmäisosallistujamäärä on neljän sijaan kolme. Harrastuspiirin kokoontumisesta saa myös pisteitä kerta / viikko, vaikka smialilla olisi jokin muukin kokoontuminen samalla viikolla.


  4. Teemakeskustelu

  3 p. / kerta / viikko

  Vähimmäispituus ja vähimmäisosallistujamäärä sama kuin kokoontumisella. Teemakeskustelu voi sisältyä kokoontumiseen.
  Teemakeskustelu tarkoittaa tässä yhteydessä ennalta sovittua paneelityyppistä keskustelua, jolla ei kuitenkaan tarvitse olla yleisöä eikä puheenjohtajaa. Siis ei satunnaista jutustelua, vaan yhteen aiheeseen keskittyvää tiivistä, pohtivaa keskustelua.


  5. Tapahtuman järjestäminen

  Smialin sisäinen tapahtuma kuten retki, peli-ilta, juhla tai elokuvailta: 5 p. Jos tapahtuma liittyy selkeästi Tolkieniin, 8 p. Osallistujista vähintään puolet smialin aktiivijäseniä, paikalla vähintään kolme henkeä paitsi jos smialissa on vain kaksi aktiivijäsentä jolloin kaksi osallistujaa riittää. Pisteitä saa maksimissaan yhdestä tapahtumasta viikkoa kohti.

  Julkinen tapahtuma kuten Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapaaminen tai smialin oma kaikille avoin tapahtuma: 5 – 30 p. tapahtuman suuruudesta ja sen järjestämisen vaatimasta vaivannäöstä riippuen. Bonuspisteitä voi saada, jos tapahtuman voi katsoa tuovan positiivista julkisuutta Tolkienin tuotannolle tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:lle.


  6. Tapahtumaan osallistuminen

  Suomen Tolkien-seura Kontu ry: tapahtumiin osallistuminen: 5 p., kun mukana on yksikin smialin jäsen. Lisäksi 1 p. / osallistuva smialilainen / päivä. Ohjelmanumeroon osallistuminen tapahtumassa: 3 p. Oman ohjelmanumeron järjestäminen tapahtumassa: 5 p.

  Huom! Ohjelmanumerolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. musiikkiesitystä, näytelmää, paneelikeskustelua tms. kaikkien paikallaolijoiden huviksi tarkoitettua aktiviteettia, ei vaikkapa tarjolla olevien lautapelien omaehtoista pelaamista tai elokuvaesityksessä yleisönä olemista.

  Muihin Tolkien-harrastusta sivuaviin tapahtumiin kuten erilaisiin coneihin osallistuminen, jos mukana on vähintään kaksi smialin aktiivijäsentä: 3 p. / päivä. Tolkienin tuotantoa tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:tä tunnetuksi tekevään toimintaan osallistuminen edellä mainitun kaltaisessa tapahtumassa: 3 p. / osallistuja riippumatta siitä kuinka monta smialilaista tapahtumassa on mukana.


  7. Oman materiaalin tuottaminen

  Oma lehti: 15 p. / numero. Vähimmäiskoko 12 sivua kansilehdet mukaan luettuna. Vähimmäislevikki smialin jäsenet ja smialvastaava. Muille smialeille on tarjottava mahdollisuus tilata lehti omakustannehintaan tai lukea sähköinen versio verkossa.

  Jäsentiedote: 1 p. / sivu / viikko. Vähimmäislevikki smialin jäsenet ja smialvastaava. Sähköinen versio riittää.

  Smialin kotisivut: perustaminen 10 p., merkittävä päivittäminen 1 p. / kerta

  Muu oma materiaali kuten smialin omat pelit: 1 – 15 p. materiaalista riippuen.

  Suomen Tolkien-seura Kontu ry:lle tuotettu materiaali: 5 – 15 p. materiaalista riippuen.

  Tolkienin tuotantoa tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:tä esiin tuovan materiaalin tuottaminen muihin kuin seuran sisäisiin medioihin: 5 – 20 p. materiaalista riippuen


  8. Bonuspisteet

  Bonuspisteitä saa kaikesta erityisestä vaivannäöstä niin smialin omassa toiminnassa kuin Suomen Tolkien-seuran toiminnan järjestelyissä avustamisessa samoin kuin erityisen loistavista suorituksista. Smialvastaava päättää bonuspisteiden määrän tapauskohtaisesti. Kerralla bonuspisteitä voi saada 1 – 25.
   
 2. Jaamar

  Jaamar Hyykäärme Vastuuhenkilö Kummi

  Onko mahdollista saada pisteitä kuukauden hahmo projektiin tehdyistä aluastuksista esimerkiksi kohdan 7 viimeisen kappaleen perusteella? Onhan se kuitenkin materiaalin tuottamista Käärmeeseen jossa se on luettavissa ja kommentoitavissa. Kyse ei kuitenkaan ole mistään satunnaisesta viestistä vaan alustusviestin eteen pitää etsiä tietoa ja nähdä erikseen vaivaa. Projektin alkuperäinen ideahan onkin paitsi tuoda eri hahmoja tutuksi myös luoda sisältöä muuten melko hiljaiseen Tolkienhuoneeseen.
   
Keskustelun status:
Keskustelu on suljettu.

Jaa tämä sivu