Vuoden 2013 smialkisan säännöt

Keskustelu huoneessa 'Smialit', aloittanut Isilmírë, 08.01.2013.

 1. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Mikä on smial?

  Smial on Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n itsenäinen alaosasto. Smialtoiminnan tarkoitus on koota yhteen Tolkien-harrastajia yhteisen tekemisen ja ajanvieton merkeissä. Smialin saa perustaa kuka tahansa seuran jäsen minne tahansa, myös virtuaaliympäristöön. Jäseniä smialissa pitää olla vähintään kaksi. Jotta smial olisi seuran näkökulmasta virallinen, viisihenkisissä tai sitä pienemmissä smialeissa ainakin yhden jäsenen on kuuluttava Tolkien-seuraan, suuremmissa smialeissa vähintään viidesosan jäsenistä.


  Mikä on smialkisa?

  Smialkisa on smialeiden välinen leikkimielinen kilpailu siitä, mikä smial toimii aktiivisimmin. Sen tarkoitus on paitsi kannustaa smialeita toimintaan myös innostaa niitä pitämään yhteyttä seuraan päin. Näin mahdollistetaan smialeihin kuulumattomillekin tiedonsaanti siitä, mitä kaikkea smialeissa tehdään ja mistä ehkä löytyisi avoin smial sellaisen jäsenyyttä kaipaavalle. Smialkisa kestää kalenterivuoden ajan ja sen palkintona on perinteisesti ollut lahjakortti johonkin pelikauppaan. Voittaja julistetaan ja palkinto luovutetaan seuran vuosijuhlassa.


  Miten kisaan osallistutaan?

  Kisaan osallistumiseksi smialin pitää olla ilmoittanut olemassaolostaan smialvastaavalle, joka tarvitsee myös smialin yhteystiedot ja tiedon sen jäsenmäärästä. Osallistuva smial raportoi tämän jälkeen toiminnastaan sopivaksi katsomaansa tahtiin smialvastaavalle, joka antaa kullekin smialille pisteitä toiminnan määrän ja laadun perusteella.

  Kolmen kuukauden tauko raportoinnissa aiheuttaa pisteiden nollaantumisen. Samoin kolmea kuukautta vanhempia tapahtumia ei pisteytetä. Kannattaa siis raportoida vähintään neljännesvuosittain.

  Jos smialissa on mukana vain harvakseltaan toimintaan osallistuvia jäseniä, kannattaa kisaan lähtiessä harkita heidän ilmoittamistaan passiivijäseniksi. Pisteytykseen vaikuttaa nimittäin myös se, kuinka moni smialin jäsenistä on aktiivijäsen, jonka paikalla- tai poissaolo smialin kokoontumisissa otetaan huomioon pisteitä laskiessa, ja ketkä taas ovat passiivijäseniä, joilta pisteytetään vain yksi smialin itse pisteytettäväksi valitsema aikaansaannos vuodessa.

  Kisaan osallistuessa on myös suotavaa ilmoittaa, mikäli joku smialin jäsen kuuluu myös toiseen kisaavaan smialiin. Näiltä jäseniltä tarvitaan tieto siitä, mikä smial on heidän ensisijainen smialinsa, ts. minkä smialin pistesaldoa heidän henkilökohtaiset urotekonsa - kuten materiaalin tuottaminen seuralle - kartuttavat.

  Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallitukseen kuuluvat smialilaiset eivät saa pisteitä toiminnasta, jonka voi katsoa kuuluvan heidän virkavelvoitteisiinsa.  PISTEYTYS


  1. Raportointi

  Kirjallinen raportti 3 p./ viikko, suullinen raportti 1 p./ viikko, julkinen raportti seuran foorumilla 4 p. / viikko

  Raportoida saa useamminkin kuin kerran viikossa, mutta silloin raportista itsestään ei saa pisteitä. Erityisestä vaivannäöstä raportin laadinnassa voi saada bonuspisteitä, ja joskus muinoin on käynyt niinkin, että smial on saanut miinuspisteen erityisen pahanhajuisesta raportista. Aikavälillä 26.12. – 2.1. suullinen raportti pisteytetään poikkeuksellisesti samoin kuin kirjallinen raportti.


  2. Smialtapaaminen

  Alkaen 5 p. / tapaaminen/ viikko

  Pistemäärä riippuu smialin aktiivijäsenten määrästä ja siitä, kuinka moni heistä on paikalla tapaamisessa. Pisteytystaulukko löytyy tämän linkin takaa.

  Tapaaminen voi olla ohjelmaton tai ohjelmallinen. ”Ohjelmallinen” tarkoittaa tapaamista, joka vaatii etukäteisvalmisteluja tai muuten erityistä vaivannäköä, esim. kekkerit tai retki. Ohjelmallisesta tapaamisesta saa tavallisten tapaamispisteiden päälle 5 p. tai jos se liittyy selkeästi Tolkieniin 8 p.

  Smialin omasta tapaamisesta jonkin toisen tapahtuman sisällä, esim. Tolkien-seuran miitissä, annetaan pisteitä vain hyvin perustelluissa erikoistapauksissa.

  Tapaamisen on kestettävä vähintään puoli tuntia ja paikalla pitää olla vähintään puolet aktiivijäsenistä tai yli kahdeksanhenkisen smialin tapauksessa vähintään neljä aktiivijäsentä. Virtuaalitapaamisesta puhelin- tai tietoverkon välityksellä saa puolet fyysisen tapaamisen pistemäärästä. Smialvastaavalle raportoidaan ainakin kokoontumisen päivämäärä, alkamis- ja päättymisaika sekä osanottajat.


  3. Harrastuspiiri

  Harrastuspiirillä tarkoitetaan tässä pidemmän, suunnitelmallisen projektin toteuttamiseen kerättyä ryhmää, esim. tiettyä kirjaa läpi käyvää lukupiiriä, keskimaalaisten asujen valmistukseen keskittyvää käsityökööriä tai vuoron perään kaupungin jokaiseen puistoon hobittiretken tekevää piknikryhmää.

  Harrastuspiirin kokoontuminen on poikkeus yleisestä tapaamissäännöstä siltä osin, että suurten smialien kohdalla vähimmäisosallistujamäärä on neljän sijaan kolme. Harrastuspiirin kokoontumisesta saa myös pisteitä kerta / viikko, vaikka smialilla olisi jokin muukin tapaaminen samalla viikolla.


  4. Teemakeskustelu

  3 p. / kerta / viikko

  Vähimmäispituus ja vähimmäisosallistujamäärä sama kuin smialtapaamisella. Teemakeskustelu voi sisältyä tapaamiseen.
  Teemakeskustelu tarkoittaa tässä yhteydessä ennalta sovittua paneelityyppistä keskustelua, jolla ei kuitenkaan tarvitse olla yleisöä eikä puheenjohtajaa. Siis ei satunnaista jutustelua, vaan tiettyyn aiheeseen keskittyvää tiivistä, pohtivaa keskustelua.


  5. Tapahtuman järjestäminen

  Julkinen, muillekin kuin smialin omille jäsenille avoin tapahtuma: 1 – 40 p. tapahtuman suuruudesta ja sen järjestämisen vaatimasta vaivannäöstä riippuen. Pisteiden saamiseksi tapahtuman tulee kuitenkin liittyä selkeästi Tolkien-seuraan joko aiheeltaan tai kohderyhmältään.


  6. Tapahtumiin osallistuminen

  Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tai jonkin ulkomaisen Tolkien-seuran tapahtumiin osallistuminen: 5 p / smial / tapahtuma, lisäksi 1 p. / osallistuva smialilainen / päivä. Ohjelmanumeron järjestämiseen osallistuminen tapahtumassa: 3 p. Smialin oman ohjelmanumeron järjestäminen tapahtumassa: 5 p. Edellä esitetty ei koske Suomen Tolkien-seuran paikallisia kuukausitapaamisia, joista annetaan 1 p. / osallistuva smialilainen.

  Ohjelmanumerolla tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. musiikkiesitystä, tanssityöpajaa, paneelikeskustelua tms. etukäteisjärjestelyjä vaativaa, kaikkien paikallaolijoiden huviksi tarkoitettua aktiviteettia, ei vaikkapa tarjolla olevien lautapelien omaehtoista pelaamista tai esityksessä yleisönä olemista.


  Muihin Tolkien-harrastusta sivuaviin tapahtumiin kuten erilaisiin coneihin osallistuminen, jos mukana on vähintään kaksi smialin aktiivijäsentä: 3 p. / päivä. Tolkienin tuotantoa tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:tä tunnetuksi tekevään toimintaan osallistuminen edellä mainitun kaltaisessa tapahtumassa: 3 p. / osallistuja riippumatta siitä kuinka monta smialilaista tapahtumassa on mukana.


  7. Materiaalin tuottaminen

  Smialin oma lehti: 15 p. / numero. Vähimmäiskoko 12 sivua kansilehdet mukaan luettuna. Vähimmäislevikki smialin jäsenet ja smialvastaava. Muille smialeille on tarjottava mahdollisuus tilata lehti omakustannehintaan tai lukea sähköinen versio verkossa.

  Smialin kotisivut: perustaminen 10 p., merkittävä päivittäminen 1 p. / kerta

  Muu oma materiaali kuten pelit: 1 – 15 p. materiaalista riippuen.

  Suomen Tolkien-seura Kontu ry:lle tuotettu materiaali: 5 – 20 p. materiaalista riippuen.

  Tolkienin tuotantoa tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:tä esiin tuovan materiaalin tuottaminen muihin kuin seuran omiin medioihin: 5 – 25 p. materiaalista riippuen

  Kontu-Wikin täydentäminen: 1 p. / viikko + 3 p. jokaista kymmentä viikkopistettä kohden. Edellyttää selkeää panostusta asiaan, eli esim. kirjoitusvirheiden oikominen tai muutaman sanan täydennys olemassaolevaan artikkelliin ei täytä vaatimuksia.


  8. Bonuspisteet

  Bonuspisteitä saa erityisestä vaivannäöstä niin smialin omassa toiminnassa kuin seuran toiminnan avustamisessa. Samoin bonuksia saa erityisen loistavista suorituksista ja positiivisen julkisuuden hankkimisesta Tolkienin tuotannolle ja/tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:lle. Smialvastaava päättää bonuspisteiden määrän tapauskohtaisesti. Kerralla bonuspisteitä voi saada 1 – 30.
   
 2. Tik

  Tik Konnavahti Vastuuhenkilö Konnavahti

  Minun on paras ottaa tähän kantaa ennen kuin kukaan muu ehtii tai kehtaa. Koska valitettava tosiasia on se, että leijonanosan uusista Kontuwikin artikkeleista sekä päivityksistä olen viime aikoina tehnyt minä, näitä wikipisteitä kertynee tänäkin vuonna lähinnä minun kauttani Juhlapuulle. Ja jos teen viikossa vaikkapa kuusi artikkelia ja/tai päivitystä, joista saa yhdenkin pisteen per artikkeli/päivitys, tietää se 312 pistettä koko vuodelta. Ettei keikauttaisi smialkisaa moinen pistesaldo hieman vinksalleen?

  Kontuwikin kannalta olisi tietysti aivan onnellista, että pisteiden kaipuussa muidenkin smialien jäsenet intoutuisivat kontribuioimaan Kontuwikiä, mutta smialtoiminnan ja sitä tukemaan kehitetyn smialkisan tavoitteiden (jäsenten yhteinen toiminta jne.) kannalta se olisi tuskin toivottavaa. Pahimmillaan smialkisasta tulisi Kontuwikikisa jossa pienenä lisukkeena olisivat smialien kokoukset yms. hauskuus.

  Eli välttyäksemme siltä, että Tikin kaltaiset omassa kopperossaan nyhjäävät geekit kaappaavat smialkisassa itselleen merkittävän roolin, ehdotan Kontuwikipisteiden vähentämistä ainakin kymmenesosaan: 0,1-0,5 pistettä / artikkeli ja 0,1 pistettä / merkittävä päivitys.

  Saisi silloin Tikkikin tuntea itsensä jonkin verran tärkeäksi smialilleen, mutta ei liian tärkeäksi. Enkä missään nimessä halua tuntea itseäni epäoikeudenmukaiseksi pisterohmuksi: sellainen tunne ei laisinkaan rohkaise tekemään uusia, ylipitkiä artikkeleita rakkaaseen Kontuwikiin.
   
 3. Pagba

  Pagba Evil Little Thing

  Toisaalta jos pisteuudistus toteutuu täsmälleen Tikin ehdottamalla tavalla, niin se voi vähentää entisestäänkin toisiin smialeihin kuuluvien intoa päivittää wikiä. Ehdottaisin siksi pistekattoa, jonka jälkeen pisteiden määrä vähentyy dramaattisesti. Ehkä viiden artikkelin ja kymmenen päivityksen jälkeen. Siihen mennessä päivittäjä on jo päässyt homman makuun, eikä malta lopettaa, vaikka pisteitä ei enää roppakaupalla tulekaan.
   
 4. Tik

  Tik Konnavahti Vastuuhenkilö Konnavahti

  Ah, tämä olikin jokseenkin hyvä ehdotus. Itse tulin viestin kirjoitettuani ajatelleeksi toista vaihtoehtoa, jossa niinikään otettaisiin huomioon Kontuwikin edut. Eli täydeet pisteet 1-5 saisivat kaikki muut Kontuwikin käyttäjät paitsi "henkilökunta" eli kaikki tai jotkut näiden ryhmien jäsenistä (tämänhetkiset ryhmien jäsenet otettu Kontuwikin käyttäjälistasta), joille koituisi siis pienemmät pisteet (0,1-0,5 tms.):

  Yhdistys (pienemmät pisteet vain Yhdistys-avaruuden artikkeleista ja päivityksistä):
  • Jaamar‏‎ (Konnavahti, Yhdistys) (Luotu 6. syyskuuta 2010 kello 21.44)
  • Jasdril~‏‎ (Konnavahti, Yhdistys) (Luotu 10. syyskuuta 2010 kello 16.57)
  • Mic‏‎ (Yhdistys) (Luotu 6. syyskuuta 2010 kello 20.24)
  • Miccoh‏‎ (Yhdistys) (Luotu 26. heinäkuuta 2010 kello 18.44)
  • Minyaleiel‏‎ (Yhdistys) (Luotu 10. syyskuuta 2010 kello 23.22)
  • Nerwende‏‎ (Yhdistys, byrokraatti, ylläpitäjä) (Luotu 19. maaliskuuta 2011 kello 00.26)
  • Nova‏‎ (Yhdistys) (Luotu 6. syyskuuta 2010 kello 14.10)
  Ylläpito:
  • Dúnadan‏‎ (Ylläpito) (Luotu 6. syyskuuta 2010 kello 09.34)
  • Merri‏‎ (Ylläpito) (Luotu 25. heinäkuuta 2010 kello 18.24)
  Wikithainit:
  • Harri Perälä‏‎ (Wikithain) (Luotu 27. heinäkuuta 2010 kello 01.48)
  • Tik‏‎ (Wikithain) (Luotu 1. syyskuuta 2010 kello 09.24)
  Byrokraatit (mitä tämä mahtaa muuten tarkoittaa?)
  • Meriadoc‏‎ (Forum:Admin, Forum:Mod, byrokraatti, ylläpitäjä) (Luotu 8. syyskuuta 2010 kello 16.49)
  • Nerwende‏‎ (Yhdistys, byrokraatti, ylläpitäjä) (Luotu 19. maaliskuuta 2011 kello 00.26)

  Tiedä sitten, Pagban ehdotus (tai sen ja tämän yhdistelmä) on ehkä parempi Kontuwikiäkin ajatellen.
   
 5. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Kiitos vinkeistä. Minun on jonkinasteiseksi häpeäkseni sanottava, että wikitoiminta on minulle hyvin vierasta, joten sen pisteyttäminen oli - ja on edelleen - varsinainen pähkinä purtavaksi. Mietinpä nyt, olisikohan kuitenkin yksinkertaisinta rajata wikeilynkin pisteet kertaan per viikko. Esimerkiksi niin, että uusien artikkelien kirjoittamisesta tai vanhojen merkittävästä päivittämisestä voisi tienata yhden pisteen joka viikko. Silloin "kopperossaan nyhjäävät geekit" voisivat tienata smialilleen maksimissaan 52 pistettä per vuosi (ei järin paljon suhteutettuna vaikkapa raportaattoriin, joka pelkällä viikottaisella foorumraportoinnilla saa aikaan jo 208 pistettä), ja samalla tasainen pisteytys vuoden ympäri palkitsisi nimenomaan jatkuvasta työstä Kontu-Wikin hyväksi. Mielipiteitä?
   
 6. Jaamar

  Jaamar Hyykäärme Vastuuhenkilö Kummi

  Minusta kuulostaa hyvältä näin wikeilyyn vihkiytymättömän mielestä.
   
 7. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Tein nyt sääntöihin muutoksen, jonka mukaan wiki-työstä saa pisteen per viikko ja lisäksi kolme ekstrapistettä jokaisesta kerätystä kymmenen viikkopisteen satsista. Toivottavasti pääsen soveltamaan sääntöä muidenkin kuin Tikin työhön.
   
 8. Dracaena

  Dracaena Raseena

  Mikä on tämä kohta ja miksi? Pohdin sitä jo viime vuonna.
   
 9. Micco

  Micco Jäsensihteeri, rahastonhoitaja Suomen Tolkien-seura

  Varmaan siksi, että etanapostin hitaudesta huolimatta olisi mahdollisuus saada täydet raportointipisteet loppuvuodelta, vaikka ei osaisikaan käyttää sähköpostia. Foorumiraportointi kun on vasta viisivuotias keksintö. Nykyään kaikki kuitenkin raportoi foorumilla, koska se on helpompaa ja siitä saa enemmän pisteitä. [22]
   
 10. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Tai vaikka ei syystä tai toisesta pääsisi koneen ääreen. Osa ihmisistä kun viettää edelleen joulunaikaa ja välipäiviä mökeillä jossain Suomen korvissa huonojen tietoliikenneyhteyksien päässä.
   
 11. Spegewept

  Spegewept Vieras

  rusbridegirls.w-ru.com - Russian marriage agency

  <a href=http://rusbridegirls.w-ru.com>rusbridegirls.w-ru.com</a>-single women looking for men for dating, marriage. Russian dating and marriage agency presents beautiful russian brides women. Dating service with single russian women and girls - brides, seeking marriage minded singles men. Lonely gorgeous pretty single beautiful women.
   
 12. Jasdril

  Jasdril Kontulainen Vastuuhenkilö Suomen Tolkien-seura

  Täten ilmoitan, että smialkisa-Gandalf on korjattu. Koska siinä oli niin paljon vanhaa pikaliimaa, jota en saanut rapsutettua pois, en saanut myöskään korjaussaumoja ihan niin absoluuttisen siistiksi kuin olisin toivonut. Kenkien alta ja ranteesta näkyy siis vähän tummanvihreää greenstuffia. Voisin tietty katsoa löydänkö jotain harmaata maalia millä varovasti peittää ne, kunhan tuo on kuivunut kunnolla.
   
 13. Jaamar

  Jaamar Hyykäärme Vastuuhenkilö Kummi

  Jossain vaiheessa jo aika kauan sitten jutusteltiin joidenkin Juhlapuulaisten kanssa wikipäivitysten pisteyttämisestä ja tultiin tulokseen että ei ehkä välttämättä ole järkevää kerätä siitä pisteitä ellei siitä oikeasti saa yhteistä projektia jolla päivitetään joukolla jotain osioita. Vähän ehkä pissitään omaan sukkaan, mutta smialtoiminta on kuitenkin yhteitä tekemistä ja vaikka Tik on aivan supermahtava päivittäjä ja ahkera kuin mikä (ansaitsisi jonkun kunniamaininnan) niin yksinäisestä puurtamisesta smialpisteiden saanti tuntuu kuitenkin lopulta minusta vähän hassulta vaikka sitä kovasti perusteltiin kun tuo sääntö haluttiin.
  Tätä voisi varmaan miettiä ja kuulla muita smialeja ja smialilaisia viimeistään ennen smialkisan 2014 sääntöjen julkistamista?
   
 14. Tik

  Tik Konnavahti Vastuuhenkilö Konnavahti

  Olen muuten aivan samaa mieltä. Siksi jo olen harventanut noita raportteja ja olin jo aikonut harventaa radikaalisti lisääkin - kun näemmä näyttää myös siltä, että muut eivät ole innostuneet päivittämään wikiä, minkä ajattelin olevan tämän touhut varsinainen hyöty. Mutta koska näin ei käynyt, omasta puolestani voin ilomielin lopettaa "wikiraporttien" antamisen (niistäkin on vain vähän iloa koska syystä tahi toisesta linkkien lisääminen on tökkinyt ja ne ovat joka tapauksessa hassusti päällekkäisiä toisaalla esitettävien wikiuutisten kanssa.)
   
 15. Kointähti

  Kointähti Parannuksen tehnyt trolli

  Jos Juhlapuu ei saa Tikin wikipisteitä ja Morel jatkaa kroonista tapahtumaraporttien unohteluaan, ei mikään estä Brandagamban voittokulkua (Ei edes Marachin matriarkka May). Mielestäni tällöin sääntöihin pitäisi lisätä kohta, jonka mukaan smial saa antaa pois smialpisteitään toiselle smialille. Tämä lisäisi smialtoimintaan aimo annoksen jännitystä ja juonittelua.

  Toisaalta wikitoiminta on sen verran arvokasta, että sen soisi olevan pisteytettyä, vaikka se olisikin käytännössä yhdessä tekemisen hengen vastaista.

  Liitekuvana vielä visioni mestari Tikistä noutamassa smialkisan voitosta jaettavaa palkintoa.
   

  Liitetiedostot:

 16. Micco

  Micco Jäsensihteeri, rahastonhoitaja Suomen Tolkien-seura

  Tavallaan Tolkien-aiheisesta wikityksestä on ihan mukavaa saada kisapisteitä, koska saahan siitäkin, että yksinään väkertää juttuja seuran lehtiin. Ehkä wiki- ja lehtipisteytystä voisi muuttaa suosimaan suuremmalla joukolla puuhailemista, mutta siten että yksin puuhastelemisesta saisi kuitenkin säälipisteitä?

  Suurempi ongelma on minusta nuo pelkästä raportoinnista saatavat pisteet (Käärmeessä julkisesti raportoidessa 4 pistettä per raportti per viikko). Ne ovat suhteettoman suuria suhteessa muusta toiminnasta saataviin pisteisiin, varsinkin kun niitä voi kerätä joka viikko vaikka ei muuten olisi tehnyt juuri mitään. Eihän smialvastaava edes ehdi pisteyttää raportteja niin usein. Olisiko syytä siirtyä esimerkiksi kerran kuukaudessa eikä viikossa jaettaviin raportointipisteisiin? Pelkällä viikottaisella kuulumistensa raportoinnilla on mahdollista saada vuodessa 208 pistettä, joka esimerkiksi vuonna 2011 olisi oikeuttanut smialkilpailun toiseen sijaan. (Lisäksi raportoiminenkin on yleensä yksin puuhailemista eikä mikään smialin sosiaalinen joukkotapahtuma.)
   
 17. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Jep, noita rapsapisteitä mietin itsekin, kun viime viikolla vihdoin kaivauduin kasautuneisiin rapsoihin. Alkuperäinen idea kai oli kannustaa siirtymään raportoimaan julkisesti foorumilla nostamalla foorumraporttien pistemäärä korkeammaksi kuin vanhanmallisten paperille rustattujen tai pelkästään smialvastaavaa ilostuttavien sähköpostiviestien, mutta aika suhteeton pistemäärähän 4 pojoa on, kun sen saa sutaisemalla pari lausetta ja painamalla enter. Olin ajatellut rukata raporttipisteytystä vasta ensi vuoden sääntöihin, mutta tokihan sille voidaan tehdä jotain jo aiemminkin, jos tämä epäkohta koetaan yleisesti välitöntä korjaamista kaipaavaksi.

  Wikipisteistä en ihan heti luopuisi kuten en muistakaan yksittäisten smialilaisten seuran hyväksi tekemien asioiden tuomista pisteistä. Pisteytystä kokonaisuutena on kuitenkin aina mahdollista muokata seuraavalla kierroksella siihen suuntaan, että se painotus on enemmän yhdessä tehdyissä asioissa kuin yksinäisten sankarien toimissa. Ja kyllä se pisteytys muutakin korjaamista kaipaa mm. erilaisten järjestämis- ja osallistumispisteiden suhteen, mutta paneudun asiaan vasta lähempänä vuodenvaihdetta.

  Mutta mitä mieltä olette, mennäänkö näillä raportointipisteillä vielä tämä vuosi loppuun vai tehdäänkö (toivottavasti tämän kisavuoden viimeinen) sääntömuutos kesken kisan?
   
 18. Jaamar

  Jaamar Hyykäärme Vastuuhenkilö Kummi

  Vuosi jo hyvin paremmalla puoliskollaan, joten minusta ei ehkä kesken kisan enää välttis tarvitse rukata.
   
 19. Steelsheen

  Steelsheen savvoolaenen pirraatti Suomen Tolkien-seura

  Uteliaisuudesta kysyisin kantaa yhteen hallituispykälään liittyvään juttuun jota ollaan pohdiskeltu: jos vaikka minä kirjoitan seuran sivuille jostain tapahtumasta (esim Suokki) koska olen sattunut olemaan kameran kanssa paikalla ja ottanut kivoja kuvia, niin onko se hallitustoimintaa vai pisteyttämiskelpoista materiaalin tuottamista? Kukaan ei ole mulle mitään tapahtumaraporttien kirjoittamista nakittanut eikä se tietääkseni ole myöskään automaattinen osa hallitusvirkaani, joten en sitä sellaisena myöskään näe. Tietysti yksilösuoritus tämäkin mutta vähän hassua jos jostain moisesta saattaisi ilman titteliä napsahtaa edes joku säälipiste mutta pelkästään sen tittelin takia ei kannata edes mainita?

  tl;dr en ole ihan kärryillä mikä lasketaan hallitustoiminnaksi ja mikä ei.
   
 20. Isilmírë

  Isilmírë Kontulainen

  Minä olen yleensä laskenut hallitustoiminnaksi sen, mikä kuuluu kunkin hallituisen virkaan. Esim. Jasdrilin osallistumisia miittiin ei ole laskettu smialin hyväksi silloin, kun hän on miitissä sen järjestäjän ominaisuudessa, ts. viran puolesta. Mutta jos joku hallituinen omasta halustaan, "yksityishenkilönä", tekee jotain virkaansa kuulumatonta seuran hyväksi, siitä voi kyllä saada pisteitä.
   

Jaa tämä sivu