Artikkelit

Järin Möyremä

Kahden Tornin traileri kuva kuvalta

Aloituskuva: New Line logo.
Ilmakuvaa sumuvuorista.
Aragorn, Gimli ja Legolas Rohanissa. Aavoja nurmenpeittämiä kukkuloita ja kivistä maata.
Ratsastajia lähestyy horisontista.
Ratsastajat ympäröivät ystävykset.
Éomer: What business does an Elf, a Man and a Dwarf have in the Riddermark?... Speak quickly!
Mitä tekee haltia, ihminen ja kääpiö Riddermarkissa?... Puhukaa nopeasti!
Aragorn nostaa kädet pystyyn.
Aragorn (ääni kuvan taustalla): We tracked a band of Uruk-Hai, westwards across the plains.
Jäljitämme Uruk-Hai -joukkoa, joka etenee tasangoilla länteen päin.
Kuva huutavasta Uruk-Haista.
Aragorn (ääni kuvan taustalla): They've take two of our friends captive.
He ovat vanginneet kaksi ystäväämme.
Kuva Merristä ja Pippinistä maassa. He katsovat toisiinsa.
Éomerin miehet hellittävät vartiotaan ystävysten ympärillä.
Éomer: Look for your friends, but do not trust to hope, it has forsaken these lands…
Etsikää ystäviänne mutta älkää luottako toivoon, sillä se on hyljännyt nämä maat…
Kuva puiden läpi tulevasta valosta.
Teksti: THE FELLOWSHIP IS BROKEN
Saattue on hajonnut.
Kuva soisesta maastosta.
Kuva hyvin karikkoisesta maastosta jossa Frodo ja Sam kulkevat.
Sam: We're lost… I don't think Gandalf meant for us to come this way…
Olemme eksyksissä. En usko että Gandalf tarkoitti meidän kulkevan tätä reittiä.
Frodo: He didn't mean for a lot of things to happen Sam.
Hän ei tarkoittanut monenkaan asian tapahtuvan, Sam.
Välähdyksiä Gandalfin ja Balrogin taistelusta Morian pudotuksen jälkeen.
Yhtäkkinen valkoinen välähdys…
…jonka jälkeen Gandalf on Gimlin, Aragornin ja Legolasin edessä metsässä.
Aragorn: It cannot be!
Ei voi olla!
Valkoisiin vaatteisiin pukeutunut Gandalf seisoo ystävysten edessä.
Gandalf: I come back to you now… at the turn of the tide.
Palaan luoksenne nyt kun aikojen muutos on käsillä.
Teksti: THE POWER OF DARKNESS GROWS
Pimeyden voima kasvaa.
Kuvia Helmin Syvänteen taistelusta.
Gandalf (ääni kuvan taustalla): Sauron's forces have begun their attack. He is using Saruman to destroy your people.
Sauronin joukot ovat aloittaneet hyökkäyksen. Hän käyttää Sarumania hyväkseen tuhotakseen kansasi.
Kuvia Barad-dûrista jonka yllä valtava silmä.
Kuvia örkeistä Rohanin tasangoilla.
Kuva Sarumanista ja Palantírista jossa Sauronin silmä.
Kuva Théodenista valtaistuimellaan.
Kuva Éowynistä katselemassa Rohania kultaisen kartanon edessä. Hiukset liehuvat tuulessa.
Kuva mellastavista örkeistä liekehtivässä kylässä.
Éowyn (näyttää huolestuneelta yllään kuninkaallinen asu): They were unarmed, they had no warning.
He olivat aseistamattomia, heitä ei varoitettu.
Gandalf (istuu Théodenin vieressä): This is but a taste of the terror that Saruman will unleash.
Tämä on vasta esimakua siitä kauheudesta, jonka Saruman tulee vapauttamaan.
Kuvia Sarumanista ja örkeistä.
Gandalf puhuu ahdistuneen Théodenin kanssa.
Théoden: I will not risk open war.
En halua saattaa meitä avoimeen sotaan.
Välähdys Uruk Hai -armeijasta.
Aragorn: Open war is upon us, whether you risk it or not.
Avoin sota on edessämme, halusit sitä tai et.
Saruman (Kärmekieli vieressään puhuu valtavalle armeijalle): A new power is arising! It's victory is at hand!
Uusi mahti on nousemassa! Sen voitto on käsillä!
Vaikuttavaa kuvaa Rautapihasta; näkymää isosta armeijasta tornin juurella.
Aragorn: It is an army bred for a single purpose: to destroy the world of men.
Se on armeija, joka on luotu yhteen ainoaan tarkoitukseen; tuhoamaan ihmisten maailma.
Théoden katsoo Aragorniin.
Teksti: THIS CHRISTMAS
Tänä jouluna
Kuvia Éowynistä ja Théodenista matkalla.
Théoden: You must lead the people to Helm's Deep.
Sinun täytyy johtaa ihmiset Helmin Syvänteelle.
Éomer (ääni kuvan taustalla): By order of the king this city must empty.
Kuninkaan käskystä kaupunki on tyhjennettävä.
Kuvia Rohanin evakuoinnista. Pakolaisia kävelemässä.
Éowyn (kävelee Aragornin rinnalla): Where is she? The woman who gave you that jewel.
Missä hän on? Nainen joka antoi sinulle tuon jalokiven.
Aragorn kääntää katseensa Éowynista.
Teksti: ALL WILL BE SACRIFICED
Kaikki tullaan uhraamaan
Kuvia Aragornista ja Arwenista syleilemässä.
Elrond: The alliance between Men and Elves is over, our time here is ending. Arwen's time is ending, let her go.
Ihmisten ja haltioiden liitto on ohitse ja aikamme täällä on päättymässä. Arwenin aika on lopuillaan; anna hänen lähteä.
Kaunista kuvaa Rivendellistä. Haltioita matkakaavuissa lyhdyt kädessä.
Teksti: ALL WILL BE LOST
Kaikki tullaan menettämään.
Kuva Klonkusta ryömimässä nukkuvaa Samia ja Frodoa kohti. Klonkku: Where is it? Missä se on?
Klonkku kurkottaa Frodoa kohti.
Samassa hobitit tarttuvat Klonkkuun ja heittävät hänet maahan.
Sam: Just tie him up and leave him!
Sidotaan hänet ja jätetään tänne!
Klonkku: No! Ei!
Frodo: You know the way to Mordor?
Tunnetko tien Mordoriin?
Klonkku on maassa polvillaan ja hitaasti kohottaa katseensa Frodoon.
Kuva Frodosta, Samista ja Klonkusta Mordorin porttien edessä.
Teksti: UNLESS ALL UNITE AGAINST EVIL
Elleivät kaikki liittoudu pahuutta vastaan.
Théoden ja Gandalf Valkoinen keskustelevat.
Kuva Frodosta katsomassa ylöspäin, kun ihmisen käsi kurottuu häntä kohti takaa päin.
Mahtavia taistelukuvia Helmin Syvänteeltä. Aragorn huutaa käskyjä. Örkit kiipeävät ylös valleja.
Saruman (ääni kuvan taustalla): There will be no dawn for men.
Ihmiskunnalle ei tule olemaan aamunkoittoa.
Kuva örkeistä jättiläissusien selässä päivän valossa kukkuloilla.
Kuva Frodosta Piikki kädessä hyökkäämässä.
Kuva Frodosta kävelemässä lampea kohti. Sam: It's the Ring, it's taking hold of you.
Se on Sormus. Se on ottamassa sinusta vallan.
Frodo!
Frodo kaatuu veteen elottomana.
Kuva Éowynista taistelun keskellä.
Kuva Aragornista taistelun keskellä.
Kuva Arwenista ja Aragornista suutelemassa.
Arwen (Elrondille): You have the gift of fore-sight, tell me what you have seen?
Sinulla on ennaltanäkemisen lahja. Kerro mitä olet nähnyt?
Elrond (taustalla Rivendell): He is not coming back.
Hän ei ole tulossa takaisin.
Useita kuvia Aragornista hevosen selässä, katsomassa kukkuloille.
Kuva Merristä juoksemassa karkuun kun valtava puu tarttuu häneen ja nostaa ilmaan.
Gandalf: The defence have to hold.
Puolustuksen on kestettävä.
Klonkku hyppää kalliolta Frodon tai Samin päälle.
Välähdys mûmakista.
Aragorn johtaa joukkoja valtavia örkkien seipäitä kohti.
Aragorn: They will hold.
Ne tulevat kestämään.
Sam pitelee elottoman näköisen Frodon kättä.
Välähdys Éowynista ja Aragornista.
Elrond (Rivendellissä): There is nothing for you here, only death.
Täällä ei ole mitään sinulle. Vain kuolemaa.
Kuva haltioista kaavuissa saapumassa Helmin Syvänteelle.
Välähdys Gandalfista Hallavaharjan selässä johtamassa joukkoja kohti keihäillä varustettua örkkiarmeijaa.
Arwen: There is still hope.
Vielä on toivoa.
Kuva kahdelle jalalle nousseesta Hallavaharjasta kukkulalla.
Kuva Aragornista avaamassa Kultaisen Kartanon portteja.
Teksti: THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
Taru Sormusten Herrasta: Kaksi Tornia
Teksti: JOURNEY CONTINUES DECEMBER 18
Matka jatkuu joulukuun 18. päivä.