Soittoääniä

Nokian puhelimille

Tällä Nokia Composer työkalulla voit tehdä ja kuunnella Nokia-soittoääniä!

Nokia 3310

Ralph Bakshin piirretty

2.#f1 4e1 1#d1 8g1 8- 4- 8g1 8- 8- 8a1 8g1 8- 8#f1 8- 8e1 8- 8- 16- 16#d1 2e1 4.e1 8#f1 4e1 4#d1 2#c1 1.d1 4- 8e1 8- 1.#f1 4.d1 8e1 1.#f1 4.d1 8e1 1#f1 1g1 1a1 1c2 32b1 32#c2 32e2 32#f2

Tempo: 200 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Sormuksen Ritarit

Poikakuoro-tune

8d1 8e1 4#f1 4a1 4#f1 4e1 2.d1 8#f1 8a1 4b1 4d2 4#c2 4a1 2#f1 4e1 8d1 8e1 4#f1 4a1 4#f1 4e1 2d1 8- 8d1 8#f1 8a1 2b1 8- 8b1 8a1 8#f1 2.e1 8d1 8e1 1.#f1 8- 8#f1 8b1 8#c2 4.d2 16e2 16d2 4#c2 4a1 4.#f1 16g1 16#f1 2e1 1d1

Tempo: 90 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Matkalaulu-tune (tie vain jatkuu jatkumistaan)

4d1 4g1 4g1 4b1 4g1 4d1 4g1 2g1 4e1 8e1 8g1 4d1 4d1 4e1 4g1 4g1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4e1 4d1 2d1 4e1 8e1 8g1 4d1 4d1 4e1 4g1 2g1

Tempo: 160 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Saattue-tune

4a1 16a1 16a1 4g1 16g1 16g1 2a1 8- 16d2 16e2 4f2 16e2 16d2 4c2 16d2 16e2 4.d2 4c2 8b1 4a1 16a1 16a1 4g1 16g1 16g1 2a1 8- 16d2 16e2 4f2 16e2 16f2 4g2 16f2 16g2 2a2

Tempo: 90 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Juomalaulu-tune

8c2 8c2 8g1 16g1 16g1 8e1 8g1 4c1 8c2 8c2 8d2 16c2 16d2 8e2 8c2 4c2 8e2 8e2 8.f2 16e2 8d2 8d2 2e2 4- 8c2 8c2 8d2 16c2 16d2 8e2 8c2 4c2

Tempo: 112 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Keski-Maa -tune

4c2 4.#c2 16- 16c2 16#c2 16c2 16#a1 16#c2 4c2 8f1 8#g2 4g2 4f2 4b1 4.c2 16- 16b1 16c2 16b1 16a1 16c2 4b1 8e1 8g2 4#f2 4e2 4b1 4.c2 16- 16b1 16c2 16b1 16a1 16c2

Tempo: 63 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Kaksi Tornia

Rohan-tune

8a1 8a1 4a1 4c2 2b1 4.c2 16b1 16c2 2d2 1.a1 4- 8a1 8a1 4a1 4c2 2b1 4.e2 16d2 16e2 2#f2 1.a2 2b2 1g2 8- 8g2 8b2 8c3 2d3 1a2 4- 8d3 8e3 1e3 2.c3 8- 8e3 1.e3

Tekijä: Ilkka Räisänen

Tempo: 180 BPM

Haltia-tune

4.d2 16#c2 16d2 8#d2 8d2 8c2 16- 16#a1 16c2 16- 2.a1 16- 32c2 32#c2 4.d2 16#c2 16d2 8#d2 8d2 8#d2 1#f2 16- 32g1 32#g1 2a1 8- 16#a1 16a1 8g1 16- 16f1 16g1 16- 2.e1 16- 32g1 32#g1 4.a1 16g1 16a1 8#a1 8a1 8#a1 8d2 2.#c2

Tempo: 90 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Mordor-tune

2#f1 2g1 4.#f1 16- 32g1 32#f1 2#d1 2#f1 4.g1 32- 32#f1 32g1 32#f1 2#d1 4.d1 8- 2#f2 2g2 4.#f2 16- 32g2 32#f2 2#d2 2#f2 4.g2 32- 32#f2 32g2 32#f2 2#d2 4.d2

Tempo: 90 BPM

Tekijä: Ilkka Räisänen

Soittoäänien ohjelmoiminen kännykkään

Valitse puhelimesi valikosta kohta äänivalinnat josta soittoäänten sävellys. Soittoäänikoodi koostuu peräkkäin olevista nuoteista (esim. 8d1, 16#f1 tai 2.e1) sekä "tauoista" (esim. 8-, 4- tai 16-).

Jokainen nuotti koostuu kolmesta eri merkistä: vasemmalla olevasta numerosta (voi olla joko 1, 2, 4, 8, 16 tai 32), keskellä olevasta kirjaimesta (voi olla joko c, d, e, f, g, a tai b) ja oikealla olevasta numerosta (voi olla joko 1, 2 tai 3). Lisäksi vasemmalla olevan numeron ja keskellä olevan kirjaimen välissä voi olla risuaita (#) ja/tai piste.

Tauko koostuu numerosta (voi olla joko 1, 2, 4, 8, 16 tai 32) ja sen perässä olevasta miinusmerkistä (-).

Koodaa soittoääni nuotti kerrallaan. Paina ensin nuotin kirjainta (katso oheisesta kuvasta mitä kirjainta puhelimen näppäimet soittoääntä säveltäessä tarkoittavat). Jos pidät kirjainnäppäintä pohjassa pitkään ilmestyy kirjaimen eteen piste (esim. 4.d2).

Nokia-puhelimen näppäimistön vastaavuudet, rivi 1: c d e, rivi 2: f g a, rivi 3: b - +, rivi 4: 123 _ #

Kun painat haluamaasi kirjainta, sen eteen ilmestyy automaattisesti numero. Pystyt muuttamaan sitä suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla näppäimiä + (numero pienenee) ja - (numero suurenee).

Kirjaimen oikealla puolella olevaa numeroa pystyt muuttamaan haluamaksesi painamalla näppäintä 123.

Jos nuotissa on risuaita (#) pääset lisäämään sen painamalla näppäintä #.

Kun haluat koodata tauon paina näppäintä pitkä - ja näytölle ilmestyy numero, jonka perässä on miinusmerkki (-). Numeroa pystyt muuttamaan suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla näppäimiä + (numero pienenee) ja - (numero suurenee).

Jos et saanut selvää yllä näkyvistä näppäimistä, vie hiiri näppäimen päälle ja näet selityksen.

Kun olet koodannut soittoäänen voit valikon valinnat kautta säätää tempon ja tallentaa äänen puhelimeesi. Voit myös lähettää sen toiselle Sormusten Herra -fanille!